Ми в липні не відпочивали

#Як_BigU?

За липень до нас звернулось 14 нових проєктів. Але ж ми навіть не рекламуємось, як? В більшості це знайомі нам проєкти або за рекомендаціями.

Наша процедура така: ми доволі тривалий час збираємо інформацію після першого звернення. Це інколи триває до місяця, й дуже залежить від швидкості надання проєктом інформації нам.

Протягом липня ми підписали меморандум з 6 проєктами, всі вони прийшли до нас ще у червні. З ними ми почали стандартну роботу: призначаємо зустрічі з менторами й надаємо експертів #ProBono.

Серед тих проектів, з якими ми в #BigU почали працювати протягом липня, дуже відомий в Одесі культурний проект – Urban Music Hall, кав'ярня, навчальний проєкт, проєкт у сфері переробки пластику, проєкт з використання технології блокчейн.

Сумна частина для нас: 1 проект після декількох консультацій припинив своє існування. Їх команда зрозуміла, що в існуючих умовах не зможе працювати.

І ще: 3 проєкти, з якими ми почали працювати ще навесні, підготували пакети документів для отримання кредиту від наших партнерів Банк Восток – 1 отримав відмову, 2 ще на розгляді.

Також, 18 липня Business Incubator Group Ukraine підписали меморандум про співробітництво щодо розвитку малого та середнього підприємництва з Херсонська обласна державна адміністрація.

Таким був наш липень, і вже в серпні ми плануємо: - прописати всю необхідну документацію для відкриття представництв в інших містах; - почати працювати зі студентами та менторами. Це дозволить нам зробити роботу з проєктами більш ефективною, адже кількість вхідних запитів вже перевищує наші можливості до роботи.

________________________

#What_BigU? #BigU

In July, we were approached by 14 new projects. But we don't even advertise, so how? Most of them are familiar to us projects or recommendations.

Our procedure is as follows: we have been collecting information for quite a long time after the first contact. Our procedure is as follows: we have been collecting information for quite a long time after the first contact. This sometimes lasts up to a month and is very much dependent on the speed with which the project provides information to us.

In July, we signed a memorandum with 6 projects, all of which came to us in June. We started standard work with them: we set up meetings with mentors and provide #ProBono experts.

Among the projects that we started working with during July is a very well-known cultural project in Odessa - Urban Music Hall, coffee house, training project, project in the area of plastic processing, project on the use of blockchain technology.

Sad part. 1 project stop to exist after a series of consultations. Their team realized that they would not be able to work in the current conditions.

And more: 3 projects, which we started working with in spring, prepared packages of documents for getting a loan from our partners Bank Vostok – 1 was refused, 2 are still under consideration.

On July 18 Business Incubator Group Ukraine signed a memorandum of cooperation on development of small and medium businesses with Kherson Regional State Administration.

This was our July, and in August we plan to do so: - to prepare all the necessary documentation for the opening of representative offices in other cities; - to start working with students and mentors. It will allow us to make work with projects more effective, because the number of incoming requests already exceeds our capacity to work.


0 перегляд
  • Facebook
  • YouTube
  • Серый LinkedIn Иконка

© 2019 Business Incubator Group Ukraine.

Сайт створено на Wix.com